Integreringskart 2006

IMDi har invitert flere forskere og andre som jobber med integreringsspørsmål til å komme med utfordringer til oss i forbindelse med etableringen av IMDi.

Utgitt: 2006

Arbeid er en rød tråd i denne artikkelsamlingen. Artiklene fokuserer på hvor mange som er i lønnet arbeid, antall arbeidssøkere, effekten av ulike tiltak samt utfordringer og løsninger på arbeidsplassen. Norskkunnskaper er for de fleste en forutsetning for å komme inn på arbeidsmarkedet. Søkelys på norskopplæringen er viktig for at flere skal få jobb.

Mål og verdier i integreringspolitikken er på plass. Handling og konkrete tiltak er en naturlig neste fase. Ulike forskningsmiljø er utfordret til å løfte frem 3–5 sentrale utfordringer innenfor sine fagområder. Utfordringene er dermed basert på kunnskap fra årelangt arbeid.

Ved å invitere mange og ulike bidragsytere vil IMDi markere at direktoratet ønsker samhandling og nettverksarbeid. Det innebærer å ta vare på og utfordre de mange forskningsmiljøene vi har over hele landet som gir viktige bidrag til integrerings- og mangfoldsarbeidet, men som også tar integrerings- og mangfoldsperspektivet inn i andre fagfelt.

Erfaringskompetanse er ofte undervurdert. For å få et innblikk i de ressurser og den kompetanse innvandrerbefolkningen representerer, har vi invitert bidragsytere som med humor, varme og klokskap skriver om møter med Norge.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen.

Fant du det du lette etter?