Arbeid er en rød tråd i denne artikkelsamlingen. Artiklene fokuserer på hvor mange som er i lønnet arbeid, antall arbeidssøkere, effekten av ulike tiltak samt utfordringer og løsninger på arbeidsplassen. Norskkunnskaper er for de fleste en forutsetning for å komme inn på arbeidsmarkedet. Søkelys på norskopplæringen er viktig for at flere skal få jobb.

Mål og verdier i integreringspolitikken er på plass. Handling og konkrete tiltak er en naturlig neste fase. Ulike forskningsmiljø er utfordret til å løfte frem 3–5 sentrale utfordringer innenfor sine fagområder. Utfordringene er dermed basert på kunnskap fra årelangt arbeid.

Ved å invitere mange og ulike bidragsytere vil IMDi markere at direktoratet ønsker samhandling og nettverksarbeid. Det innebærer å ta vare på og utfordre de mange forskningsmiljøene vi har over hele landet som gir viktige bidrag til integrerings- og mangfoldsarbeidet, men som også tar integrerings- og mangfoldsperspektivet inn i andre fagfelt.

Erfaringskompetanse er ofte undervurdert. For å få et innblikk i de ressurser og den kompetanse innvandrerbefolkningen representerer, har vi invitert bidragsytere som med humor, varme og klokskap skriver om møter med Norge.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen.