Tospråklig sjekk for potensielle tolker 2003

Tospråklig sjekk for potensielle tolker – ToSPoT - er en tospråklig ordforrådstest som er brukt som den første ”slusen” i UDIs rekrutteringsprogram for tolker til asylintervjuene.

Utgitt: 2006

Kandidater som ikke imøtekommer kravene, får ikke anledning til å gå videre i rekrutteringsprosessen. ToSPoT er således et instrument i en eliminasjonsprosess, og kan ikke gi grunnlag for noen godkjenning som tolk. ToSPoT er mer å sammenligne med en del av et jobbintervju.

Denne rapporten gir en kort beskrivelse av ToSPoT og bakgrunnen for testen, og sier noe om testens potensial og begrensninger. Rapporten oppsummerer resultater fra den foreløpige testingen og gir samtidig en evaluering av resultatene med det siktemål å isolere faktorer som kan påvirke resultatene – annet enn svakheter hos kandidaten.

Den foreløpige evalueringen indikerer at testen produserer relativt stabile resultater på tvers av enkelte relevante underkategorier f.eks. aldersgruppekategorien. Rapporten tar imidlertid ikke for seg testens validitet i forhold til tolkefunksjonen, da det materialet som foreligger ikke gir grunnlag for en slik evaluering.

Resultatene fra testingen så langt bekrefter imidlertid klart at det er et stort behov for å kontrollere de tospråklige ferdighetene til personer som opererer som tolk, og at ”tidligere erfaring som tolk” ikke er noen garanti for at personen har de språklige forutsetningene for å klare tolkeoppgaven.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | kvalifiseringsordninger.

Fant du det du lette etter?