Denne rapporten er et resultat av et oppdrag Utlendingsdirektoratet (UDI) utlyste til Prosjektforum ved Universitetet i Oslo våren 2005. Integreringsavdelingen i UDI ønsket en kartlegging av etter-, videreutdannings- og kurstilbudet rettet mot følgende grupper:

  • Programrådgivere i introduksjonsordningen
  • Ansatte i offentlig sektor med behov tilknyttet arbeidet med flerkulturell bruker-tilpasning i offentlig tjenesteyting
  • Ansatte i offentlig sektor med behov tilknyttet arbeidet med introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger

Bakgrunn for rapporten

Offentlig ansatte møter stadig større utfordringer forbundet med et voksende mangfold av brukergrupper. Brukerretting i vid forstand er et viktig ledd i moderniseringsprogrammet i offentlig sektor og omfavner også brukere av offentlige tjenester som har en etnisk minoritetsbakgrunn.

Samtidig som det rent faktisk registreres økt mangfold av brukergrupper som har behov for offentlige tjenestetilbud av ulik art, registreres det også at offentlig ansatte uttrykker behov for større kunnskap til å møte utfordringene det økte mangfoldet medfører. Dette er noe av grunnen til at Utlendingsdirektoratet ønsket kunnskap om disse utfordringene og hva kompetansebehovet består i.

Se flere rapporter om

likeverdige offentlige tjenester og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?