Integreringsbarometeret 2006

Integreringsbarometeret måler endringer i befolkningens syn på integreringsarbeidet.

Utgitt: 2007

Blant spørsmålene barometeret belyser er: Holdninger til innvandring, holdninger til integrering og mangfold, meninger om aktuelle samfunnsspørsmål som omskjæring og statsborgerseremonier og rasisme.

Denne undersøkelsen gir ikke et entydig svar på om holdningene til integrering går i positiv eller negativ retning fra 2005 til 2006. Hovedinntrykket er at holdningene til integrering er relativt stabile. I den grad vi ser en utvikling, går svarmønstrene oftest i retning av mer skepsis til hvordan integreringen går.

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?