Tolkeformidling i offentlig sektor (2007)

Rapporten har som mål å ta rede på etterspørsel og tilbud om tolketjenester på landsbasis i forbindelse med utviklingen av Nasjonalt tolkeregister som ble opprettet høsten 2005.

Utgitt: 2007

Tolkeformidling i offentlig sektor (2007)

Tolkeformidling i offentlig sektor 2007 (PDF, 254 KB)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som er nasjonal fagmyndighet
for tolking i offentlig sektor, henvendte seg høsten 2006 til 40 offentlige og
private tolkeformidlere gjennom et spørreskjema. Målet var å ta rede på
etterspørsel og tilbud om tolketjenester på landsbasis i forbindelse med
utviklingen av Nasjonalt tolkeregister som ble opprettet høsten 2005.
Formidlere i alle landsdeler ble tilskrevet. 17 offentlige (kommunale eller
interkommunale) tolketjenester og 23 private tolkeformidlere som er
registrert på www.gulesider.no under bransjen ”tolker”, fikk tilsendt
spørreskjemaet. Vel halvparten av de 40 som fikk skjemaet tilsendt svarte;
13 offentlige og 9 private formidlere. Tallmaterialet i denne rapporten er
følgelig basert på rapporteringer fra 22 formidlere som supplerer offentlig
sektor med tolker.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | tolking i offentlig sektor.

Tolkeformidling i offentlig sektor (2007)

Tolkeformidling i offentlig sektor 2007 (PDF, 254 KB)

Fant du det du lette etter?