En fot innenfor

Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann.

Utgitt: 2009

Rapporten ser på integrering og samfunnsdeltakelse hos kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann. Rapporten beskriver både hvordan kvinnene selv og deres ektemenn opplever sin situasjon, og hvordan kommunene jobber med denne innvandrergruppen.

I rapporten ses det nærmere på kvinnenes sosiale nettverk, språk og språkopplæring, arbeid, økonomi og informasjon. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Se flere rapporter om

frivillige organisasjoner og norskopplæring.

Fant du det du lette etter?