Rapporten ”Jeg følte det var min dag” – Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006-2008, er utgitt av Fafo på oppdrag fra IMDi. Rapporten undersøker hvem som deltar og foreslår tiltak for å øke deltakelsen på statsborgerseremoni.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen.

Fant du det du lette etter?