Jeg følte det var min dag

Deltakelsen i statsborgerseremonier var om lag 20 prosent både i 2007 og 2008. De som deltar er svært fornøyde. Dette tyder på at det skulle være mulig å øke deltakelsen, hevder forskere ved Fafo og ISF.

Utgitt: 2009

Rapporten ”Jeg følte det var min dag” – Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006-2008, er utgitt av Fafo på oppdrag fra IMDi. Rapporten undersøker hvem som deltar og foreslår tiltak for å øke deltakelsen på statsborgerseremoni.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen.

Fant du det du lette etter?