Last ned

Jeg følte det var min dag (PDF, 1 MB)

Rapporten ”Jeg følte det var min dag” – Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006-2008, er utgitt av Fafo på oppdrag fra IMDi. Rapporten undersøker hvem som deltar og foreslår tiltak for å øke deltakelsen på statsborgerseremoni.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen.

Last ned

Jeg følte det var min dag (PDF, 1 MB)