Monitor for sekundærflytting

Flyktningenes landbakgrunn har stor betydning for flyttemønsteret, både i forhold til om de flytter eller ikke og hvor de flytter til og fra.

Utgitt: 2009

Flyktningene vil bo sentralt


Hvilke deler av landet som avgir og hvilke som mottar flyktninger gjennom sekundærflyttinger varierer lite. Flyktningene reiser fra Nord-Norge, Nord-Vestlandet og Oppland, mens Oslo, Østfold og Akershus er fylkene med størst netto innflytting. Flyktningene foretrekker store (folkerike) kommuner foran små kommuner, og det er ingen kommuner med befolkningsnedgang som får økning i flyktningbefolkningen gjennom sekundærflyttinger. Det er imidlertid mange kommuner med befolkningsvekst som har netto utflytting av flyktninger, noe som viser at flyktningene har et flyttemønster som er temmelig forskjellig fra befolkningen for øvrig.

Konsentreres rundt Oslo


Selv om det finnes kommuner utenfor Oslo-området med innflytting av flyktninger, gir likevel sekundærflyttingene for hver kohort år for år en sterkere konsentrasjon av flyktninger rundt Oslo. Hvert år blir det bosatt mange flyktninger i Oslo kommune. I tillegg er Oslo den viktigste innflyttingskommunen i landet. Årlig går 25-30 prosent av alle sekundærflyttinger dit. Andelen som flytter til Oslo er størst fra Akershus og Hedmark. Ellers havner en stor andel av de som flytter fra Nord-Norge, Trøndelag og Sogn og Fjordane i Oslo.

Hva er nytt siden forrige monitor?


Det viktigste nye siden forrige monitor er at vi har enda et år med data som viser at den nye trenden med mindre flytting kort tid etter bosetting og noe mer flytting lengre tid etter bosetting, ser ut til å fortsette. At Oslo får en stadig mer dominerende posisjon blant de viktigste innflyttingskommunene er også interessant. Innflyttingen til Oslo holder seg oppe, selv om flyktingene flytter mindre nå enn tidligere.

 

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?