Rapporten baserer seg på analyser av et stort datamateriale som er bygget opp ved NIFU STEP i prosjektet "Bortvalg og kompetanse". Formålet med prosjektet har vært å kartlegge årsaker til frafall i videregående opplæring blant minoritetsspråklig ungdom og foreslå tiltak for å forebygge dette.

Forebygging av frafall blant minoritetsspråklig ungdom inngår i IMDis arbeid med forebygging av tvangsekteskap og utøvelse av ekstrem kontroll.

Fant du det du lette etter?