Evaluering av Nasjonalt tolkeregister (2010)

Nasjonalt tolkeregisteret er et av IMDis viktigste tiltak for å heve kvaliteten på tolking i offentlig sektor. I denne rapporten kommer Rambøll med evaluering av tolkeregisteret og flere forslag til forbedring og videreutvikling.

Utgitt: 2010

Datainnsamlingen bygger på både tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister og potensielle tolkebrukere i fire utvalgte kommuner i landet (Kristiansand, Bergen, Vadsø og Oslo).

Et overordnet inntrykk fra evalueringen er at tolker og tolkebrukere verdsetter opprettelsen av Nasjonalt tolkeregister som et ledd i satsningen på å øke kvaliteten på bruk av tolk i offentlig sektor. Ifølge evalueringen er registeret på god vei til å nå målsettingene om å gi en oversikt over tolkers kompetanse og tilgjengeliggjøre kvalitetssikrede tolker. Likevel synes det å gjenstå en del før registeret fungerer optimalt for tolker og tolkebrukere.

Her er de viktigste funnene i rapporten:

  • 59 prosent av tolkene og 55 prosent av tolkebrukere som har benyttet Nasjonalt tolkeregister, sier de er fornøyde eller veldig fornøyde med registeret.
  • Rambøll påpeker at det er generell lav kjennskap til Nasjonalt tolkeregister blant offentlige tolkebrukere.
  • Et flertall på 64 prosent av tolkebrukerne oppgir at de ikke kjenner til Nasjonalt tolkeregister.
  • En bestillingsfunksjon på www.tolkeportalen.no blir av både tolker og tolkebrukere sett på som noe som ville bidra til å styrke tolkeregisteret og tolkeportalen.

Med utgangspunkt i evalueringens funn har Rambøll kommet frem til anbefalinger og utviklingstiltak for å styrke Nasjonalt tolkeregister. Rambølls anbefalinger finner man i rapportens siste kapittel.

Fant du det du lette etter?