Monitor for sekundærflytting 1999-2008

Flyktninger bosatt fra 2003 og senere har flyttet mindre de første fem årene etter bosetting enn de som ble bosatt tidligere, viser ”Monitor for sekundærflytting” utgitt av SSB.

Utgitt: 2010

Med det nye flyttemønsteret er det spesielt lite flytting de 2-3 første årene, mens flyttingen tar seg opp til et toppnivå etter 4-5 år, før den igjen avtar. Monitor for sekundærflyttinger blir gitt ut hvert år og presenterer oppdaterte tall for flyttemønsteret blant bosatte flyktninger i Norge. I denne monitoren beskrives og analyseres flytteatferden til flyktninger bosatt i 10-årsperioden 1999-2008.

Færre til Oslo

Med mindre sekundærflytting er det også færre som flytter til Oslo, spesielt bosettingsåret. Fra år 2 og utover går imidlertid opp mot en tredjedel av sekundærflyttingene til Oslo. I tillegg til Oslo, har Akershus og Østfold, samt Rogaland og Buskerud mer innflytting enn utflytting. De fire nordligste fylkene samt Sogn og Fjordane har størst utflytting.

Unge menn flytter mest

Kvinnene står for hele nedgangen i sekundærflytting de siste årene. Menn som ble bosatt i 2004 har flyttet like mye som menn bosatt i 2002. Enslige menn flytter mest, og det er også de som har minst nedgang i mobilitet. Samtidig har flytteaktiviteten avtatt mest for barn og de over 35 år, mens flyktninger i alderen 18-24 år bosatt i 2004 flyttet like mye som de bosatt i 2002.

Selv om barnefamiliene flytter mindre, er det likevel disse familiene som skiller seg mest fra (barnefamilier i) resten av befolkningen. Unge voksne flyktninger flytter ikke veldig mye mer enn andre unge voksne. Det er likevel én viktig forskjell mellom unge flyktninger og andre unge. Blant flyktningene flytter unge menn langt mer enn unge kvinner.

Flytter internt i Oslo

Relativt flere flytter mellom bydelene i Oslo enn det er som flytter mellom kommunene i landet. At flyktningene ikke mister rettigheter i forhold til Introduksjonsordningen ved flytting innenfor Oslo betyr sikkert mye i så måte. Samtidig er det store forskjeller mellom bydelene.

Av de som har flyttet til Oslo fra andre kommuner, har mange bosatt seg i bydelene Grünerløkka, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Innflyttingen til bydelene i vest er beskjeden. Nesten halvparten av innflytterne var enslige. Andelen enslige innflytterne er høyest i de indre og vestlige bydelene og lavest i bydelene i nord og øst, der andel innflyttere i barnefamilier er høy. Mange av flyktningene som flytter til Oslo, bytter bydel etter en tid.

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?