Monitor for sekundærflytting blant flyktninger 2000-2009

Det er en klar sammenheng mellom flytting og kommunestørrelse. Flest flytter fra de minste og minst sentrale kommunene, og flest blir boende i de største og mest sentrale.

Utgitt: 2011

Flyktningenes flyttinger er langt mer sentraliserende enn flyttingene til befolkningen for øvrig, viser en undersøkelse fra SSB.

Hvert år blir nyankomne flyktninger bosatt i ulike kommuner rundt om i landet. Mange av dem flytter videre, enten til en annen kommune, eller ut av landet.

Monitor for sekundærflyttinger blir gitt ut hvert år og presenterer oppdaterte tall for flyttemønsteret blant bosatte flyktninger i Norge. I denne monitoren beskrives og analyseres flytteatferden til flyktninger bosatt i 10-årsperioden 2000-2009.

 
Av de vel 4 700 flyktningene som ble bosatt i 2005, bodde 73 prosent fremdeles i første bostedskommune fem år etter. Færrest var blitt boende i Sogn- og Fjordane og Nordland, flest i Oslo og Aust-Agder.

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?