Årsrapport for bosetting 2011

Bosettingen i 2011 endte på 5486 personer, derav 629 var enslige mindreårige. Rapporten viser at andelen enslige mindreårige som er bosatt innen tre måneder har økt kraftig fra 2010 til 2011.

Utgitt: 2012

I 2011 ble det bosatt 5486 personer til sammen. Året før det igjen ble det bosatt 5797 personer, mens det samme tallet for 2009 er 6087 personer.

Noe av årsaken til lavere bosetting totalt er nedgang i asylankomster. Samtidig er det fortsatt veldig mange i mottak som venter på bosetting, så bosettingstallet kunne absolutt ha vært høyere.

Hvert år vedtar Nasjonalt utvalg måltall for antall bosettinger som IMDi må forholde seg til. I 2011 var målet å bosette 6500 personer. I 2010 var samme tallet 6700, mens målsettingen for 2009 var å bosette 8200 personer.

Satset på enslige mindreårige

IMDi har de senere årene hatt økt fokus på raskere integrering av enslige mindreårige. I den sammenhengen er en rask bosetting viktig.

Satsingen på enslige mindreårige har gitt resultater i blant annet måloppnåelsen for bosetting av denne gruppen: I fjor ble det bosatt 629 enslige mindreårige samtidig som måltallet gitt av Nasjonalt utvalg var 580.

Svak nedgang i ventetiden for bosetting av enslige mindreårige

27% av de enslige mindreårige som er bosatt i 2011 var bosatt innen fristen på tre måneder etter vedtak om opphold. Dette er en markant økning fra 16% i 2010. 

I 2010 var ventetiden for enslige mindreårige 5,7 måneder, mens det samme tallet for i fjor var 5,5 måneder.

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?