Undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister (2013)

Domstolene er sektoren med høyest bruk av statsautoriserte tolker. Helsesektoren og barnevernet er sektorer som i størst grad gir oppdrag til tolkene uten tolkefaglig utdanning eller statsautorisasjon.

Utgitt: 2014

Det går fram av IMDis undersøkelse om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2013. Registeret omfattet 1209 tolker på 65 språk. Av disse deltok 629 personer i undersøkelsen.

Viktige funn:

  • Flertallet av repsondene oppgir at de har en del/mange oppdrag for politi, helsesektor og domstoler.
  • Domstolene er sektoren med høyest bruk av statsautoriserte tolker. 4 av 10 statsautoriserte tolker i utvalget oppgir å ha mange oppdrag for domstolene.
  • Helsesektoren, skolen, barnevernet og NAV er sektorer som i størst utstrekning gir oppdrag til respondene fra de laveste nivåene i Nasjonalt tolkeregister.
  • Hovedårsaken til at tolkene i utvalget ikke ønsker oppdrag for helsesektoren og NAV er dårlig betaling, mens for domstolene er årsaken ukjent fagterminologi.
  • 8 av 10 tollker i utvalget har også annet arbeid eller annen aktivitet ved siden av tolkeyrket.
  • Det er en klar sammenheng mellom kvalifikasjonsnivå og inntektsnivå; 44 prosent av tolkene med både statsautorisasjon og tolkeutdanning tjener over 400.000 kroner mens samme inntektsnivå bare gjelder for tre prosent av tolkene med lavest kvalifikasjonsnivå.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | språkbehov og oppdragsmengde.

Fant du det du lette etter?