Fra Ny sjanse til Jobbsjansen

Jobbsjansen er en videreføring av forsøksordningen Ny sjanse, som var virksom i perioden 2005-2013. Ordningen ble gjort permanent i 2013. Formålet med ordningen er å øke sysselsetting blant innvandrere som står langt fra arbeidslivet.

Utgitt: 2014

Denne rapporten presenterer resultater for ordningene Ny sjanse/Jobbsjansen i 2013. I rapporten har man også prøvd å koble måloppnåelse til innhold i programmet samt identifisere kjennetegnved deltakere som nådde målet om arbeid eller utdanning, og de som ikke gjorde det.

Rapporten er utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på oppdrag fra IMDi.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?