Individrapportering i Ny sjanse 2012

Ny sjanse var en forsøksordning hvor formålet var å kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet, til utdanning eller arbeid. Ordningen eksisterte i perioden 2005-2013, og den ble erstattet av en permanent ordning: Jobbsjansen.

Utgitt: 2014
Fant du det du lette etter?