Jobbsjansen 2013: Gode erfaringer med kvalifiseringsløp

Tre av fem hjemmeværende innvandrerkvinner som i 2013 fullførte ordningen med Jobbsjansen, gikk over i jobb eller utdanning.

Utgitt: 2014

Det kommer fram i rapporten denne rapporten som Rambøll Mangement Consulting har laget på oppdrag fra IMDi.

I 2013 fikk 43 kommuner eller bydeler tilskudd til 53 prosjekter gjennom Jobbsjansen. 261 deltagere fullførte, mens nærmere 700 som begynte fortsetter i 2014. Av dem som fullførte gikk 60 prosent over til arbeid eller utdanning.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?