Kartlegging av språkbehov (2014). 

Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester.

Utgitt: 2014

Som ansvarlige for kvalifiseringstiltakene på tolkefeltet må både Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hvert år ta stilling til hvilke språk som skal prioriteres. Det er viktig at kunnskap om språkbehovet i det norske samfunnet ligger til grunn for vurderingen, slik at nye kvalifiserte tolker korresponderer med etterspørselen. Denne årlige spørreundersøkelsen om språkbehov er en av flere kilder til en god virkelighetsbeskrivelse når det gjelder behov for ulike tolkespråk, og en viktig del av IMDis arbeid som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Undersøkelsen rettes til tolkeformidlere og til store offentlige tolkebrukere med en egen base av tilknyttede tolker.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | språkbehov og oppdragsmengde.

Fant du det du lette etter?