Jobbsjansen omfattet i 2014 1579 deltakere i 54 prosjekter i 36 kommuner. Prosjektene bidro til positiv utvikling av norskkunnskaper, basiskompetanse og arbeidsevne hos deltakerne.

Det går fram av rapporten om Jobbsjansen 2014 som Proba samfunnsanalyse har utarbeidet på oppdrag av IMDi. Rapporten kobler måloppnåelse i prosjektene til tiltak som tas i bruk, arbeidsretting av program, tiden en deltaker er med, veiledningsmetoder med mer.

  • Resultatene av å delta i Jobbsjansen ble i 2014 bedre for deltakere som ble tidlig utplassert på språk/- arbeidspraksis, som fikk tett oppfølging, og i prosjekter som var godt forankret i ledelsen.
  • Også deltakere som hadde praksisplass i ordinær virksomhet, mentor/fadder på arbeidsplassen og som fikk opplæring for å få godkjent utdanning eller ta fagbrev, fikk gode resultater.

Proba peker på at flere faktorer bidro til positive resultater. Blant disse var:

  • grundig kartlegging av deltakerne
  • yrkesrettet opplæring
  • praksisplass i bedrifter med rekrutteringsbehov og tett oppfølging
  • tydelige krav og forventninger

Proba trekker også fram utfordringer prosjektene opplever, som dårlige forutsetninger hos deltakere, finne passende arbeidsform/metodikk og tilgang på praksisplasser.