Individ- og prosjektrapporteringer i 2020 fra Jobbsjansen

73,5 prosent av deltakere som fullførte Jobbsjansen i 2020 gikk over til jobb eller utdanning. Dette kommer fram i ny analyse Ideas2evidence har gjennomført på oppdrag fra IMDi.

Utgitt: November 2021

Jobbsjansen er en tilskuddsordning rettet mot landets kommuner, og har som mål å øke sysselsettingen blant hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn. Gjennom Jobbsjansen kan disse få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. Ordningen har levert svært gode resultater siden 2012.

Analysen som nå er gjennomført bekrefter at tiltak og metoder som benyttes i Jobbsjansen ser ut til å gi gode resultater for ulike type deltakere, også i 2020. Dette tilsier at prosjektene bør videreføre disse tiltakene og metodene, som blant annet består av individuelt tilpassede løp med tett oppfølging, brukermedvirkning og ressursfokusert veiledning. Analysen slår også fast at det er viktig å vektlegge høy kvalitet i norskopplæringen, og at så mange som mulig får tilbud om arbeidspraksis i ordinær virksomhet.

Grunnlaget for analysen er rapporteringer fra de enkelte Jobbsjanse-prosjektene som mottok tilskudd fra IMDi i 2020. Lignende har blitt gjennomført siden 2005. Denne analysen føyer seg dermed inn i rekken over det som etter hvert har blitt et svært omfattende kunnskapsgrunnlag for å forstå ordningens virkemåter og resultater.

Analysen er gjennomført av Ideas2evidence på oppdrag fra IMDi.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?