Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold første halvår 2021

Erfaringene fra IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere i arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold viser en økning i antallet henvendelser om negativ sosial kontroll i første halvår 2021.

Utgitt: Oktober 2021

Rapporten ble lansert under et seminar på Kulturkuset i Oslo 19. oktober 2021.

IMDis minoritetsrådgivere har de første seks månedene av 2021 gitt råd og veiledning i 445 saker. Dette er en økning på nærmere 60 prosent sammenliknet med de første seks månedene i 2020. Økningen i antallet henvendelser er størst innen kategorien negativ sosial kontroll. Erfaringen under perioden med omfattende smitteverntiltak var at det var spesielt vanskelig å få og opprettholde kontakt med de mest utsatte elevene. Med færre smitteverntiltak kan minoritetsrådgiverne nå komme i kontakt med, og gi råd og veiledning til, flere utsatte barn og unge som er utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Samtidig ser vi at mer av det sosiale livet foregår digitalt, og at ulike former for vold og kontroll utøves også digitalt.
Integreringsrådgiverne har de første seks månedene av 2021 gitt råd og veiledning i 127 saker. Dette er på nivå med antall saker i vårhalvåret 2020. Ambassadene har det første halvåret i 2021 vært berørt i ulik grad av pandemien og påfølgende smittevernstiltak. Dette har ført til at det konsulære arbeidet og praktisk bistand til utsatte har vært noe utfordrende.

Integreringsrådgiverne erfarer nå en ny fase av pandemien, med lettelser på de generelle reiserestriksjonene og en gradvis normaliseringsprosess i flere land. Integreringsrådgiverne erfarer at det er en økende reisevirksomhet blant norske borgere og økt pågang på konsulærfeltet.

Utviklingen i antallet saker som er avdekket de siste årene tyder på at målrettet arbeid og fortsatt utbygging av det særskilte hjelpeapparatet, deriblant minoritetsrådgiverordningen, er avgjørende redskaper for å bidra til at flere utsatte får hjelp og veiledning.

Se flere rapporter om

negativ sosial kontrolltvangsekteskap og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?