Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2020

Smitteverntiltakene knyttet til Covid-19 har påvirket arbeidet til IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere i 2020.  

Utgitt: 4. mars 2021

Særlig har tiltakene påvirket de mest utsatte sine muligheter til å komme i kontakt med hjelpetjenestene i perioder med nedstengte tilbud. Tallene viser likevel at stadig flere saker som omhandler negativ sosial kontroll og æresrelatert vold avdekkes, og at flere barn og unge får hjelp og veiledning fra hjelpeapparatet.

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er barrierer som stadig står i veien for barn og unges rett til å leve frie liv. Å bygge ned disse barrierene er avgjørende for å ivareta barn og unges grunnleggende rettigheter. Denne rapporten beskriver hvordan Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere har jobbet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2020.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst og negativ sosial kontroll.

Fant du det du lette etter?