Dette er ordningene som var omfattet av studien:

  • Tilskudd til nasjonale ressursmiljø
  • Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner
  • Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og aktiviteter i lokalsamfunn
  • Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere
  • Tilskudd til arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlig begrensning av unges frihet 
  • Tilskudd til innsats for særlig utsatte innvandrergrupper

Det er Ideas2evidence og Vista analyse som har evaluert ordningene på oppdrag fra IMDi.

Se flere rapporter om

tilskuddfrivillige organisasjoner og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?