Det største enkelttiltaket i prosjektet var bruk av mentorer overfor nybosatte i bydelen. Målet for prosjektet har blant annet vært at:

  • Flere innbyggere med somalisk bakgrunn får tilpasset råd og veiledning (bl.a. språklig tilrettelegging) og helhetlig oppfølging fra bydelen.
  • Flere innbyggere med somalisk bakgrunn i bydelen har økt kunnskap om rettigheter, plikter og forventninger.
  • Flere ansatte har økt kunnskap og kompetanse om tilpasning av tjenester for innbyggere som har behov for dette.

Proba samfunnsanalyse mener at Link-prosjektet har synliggjort:

  • Fordelene ved å formidle informasjon og gi veiledning på samme morsmål som mottakerne.
  • Fordelene ved å benytte linkarbeidere ved informasjonsmøter og i mobiliserings- og rekrutteringsarbeid.
  • Fordelene ved å bruke linkarbeider til å tilrettelegge nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester.
  • Bruk av linkarbeidere virker inspirerende og gir andre tro på at de kan lykkes.
  • Fordelene ved å ha en flerkulturell og flerspråklig stab i velferdstjenestene.
  • At det finnes mange ressurser i innvandrermiljøene og at det er viktig å samarbeide med frivillige organisasjoner og ressurspersoner fra innvandrer-miljøer.

Erfaringene fra prosjektet viser hvor viktig det er at bydelen i utformingen av tjenestene tilpasser disse til brukernes kunnskapsnivå og er oppmerksom på at mange trenger å få informasjon muntlig.