Hastverk er lastverk?

Måler vi resultater av introduksjonsprogrammet riktig? Kommunene kan se hvor mange som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogrammet, men etter det vet de lite om hvordan det går med flyktningene som bor der.

Utgitt: 18. april 2018

I dag måles resultater av introduksjonsprogrammet i form av overgang til utdanning (unntatt grunnskole) og inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i uken, ett år etter avsluttet program. Men hvordan ser det ut dersom man legger til grunn andre kriterier som kan ha betydning for den langsiktige integreringen av flyktninger?

Agderforskning har undersøkt resultatene for kommuner i Agder og Telemark ved hjelp av et datasett utlånt av Statistisk sentralbyrå og Kongsgården skolesenter i Kristiansand. IMDi har finansiert prosjektet.

Deltidsarbeid bestående av noen få timer i uken kan gi inntrykk av gode resultater på kort sikt. Men undersøkelsen viser at i verste fall risikerer flyktningene å falle ut av arbeidsmarkedet på lengre sikt, dersom fundamentet ikke er godt nok.

Hovedfunn fra rapporten:

  • 17,6 prosent av registrert med deltakere med 10 timers arbeidstid per uke etter avsluttet program, har falt ut av arbeidsmarkedet etter to år. 5 år etter er andelen 30 prosent. Dette fanges ikke opp av dagens måling.
  • Grunnskoleutdanning er viktig for tilknytning til arbeidslivet på lang sikt: Etter botid på ni år er i gjennomsnitt 60 prosent av de som ikke fullfører grunnskolen i Norge sysselsatt. For flyktningene som fullfører grunnskolen i Norge er andelen sysselsatte nær 80 prosent etter lik botid.
  • Enkelte kommuner som ser ut til å ha dårlige resultater direkte etter avsluttet program, kan faktisk gjøre det bra på lenger sikt. Her er Bamble et eksempel som trekkes fram.
  • På kort sikt oppnår Skien bedre resultater enn Porsgrunn for hele perioden 2011-2014. Men på lengre sikt, og når man grupperer etter botid i Norge, er resultatforholdet mellom de to kommunene motsatt.

Rapporten anbefaler å fortsette med å måle introresultater ett år etter avsluttet program, men at denne suppleres med flere indikatorer.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?