Hvor lenge deltar flyktninger og familiegjenforente i introduksjonsprogrammet?

De aller fleste deltakerne i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger avslutter programmet etter to år. Men en del deltakere bruker ett år ekstra i programmet.

Utgitt: Oktober 2019

Rapporten er en analyse basert på data fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) om over 45 000 deltakere som startet i introduksjonsprogrammet mellom 2012 og 2018. Datamaterialet er analysert ved hjelp av forløpsanalyse.

Hovedfunn:

  • De aller fleste programdeltakerne avslutter introduksjonsprogrammet ved to års varighet. De som deltar lenger enn to år tenderer til å delta i tre år. En forklaring på dette kan være at kommunene følger «Tommelfingerregelen» - om enten to eller tre år mer eller mindre mekanisk. En større grad av individuell vurdering ville trolig ha resultert i større variasjon i avslutningstidspunkt enn det vi ser i disse dataene.
  • Individuelle kjennetegn ved den enkelte flyktning har i det store og det hele liten sammenheng med hvor lenge han eller hun deltar i introduksjonsprogrammet. Kvinner deltar noe lengre i introduksjonsprogram enn menn, men når vi tar hensyn til permisjoner og sykmeldinger er median programlengde for kvinner kun to måneder lenger enn for menn. Kjønnsforskjellen i varighet er i hovedsak drevet av at kvinner har mindre medbrakte ferdigheter enn menn.
  • Mange ser ut til å ha behov for lange introduksjonsløp. 34 prosent av deltakerne har en reell programlengde på over 2,5 år, og nesten halvparten av disse igjen står registrert som deltakere lenger enn tre år.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?