Innsiktsrapport - Livshendelsen Ny i Norge

Visjonen for arbeidet med Livshendelsen Ny i Norge er «Det skal være enkelt å være ny i Norge». I det forberedende arbeidet i 2020 er det utarbeidet brukerreiser og gjennomført intervjuer med 274 flyktninger.

Utgitt: 25. mars 2021

Formålet med innsiktsrapporten er å gi et helhetlig bilde av informasjonsinnhenting med «bruker i sentrum», med foreløpige analyser og anbefalinger til videre arbeid. Rapporten starter med å synligjøre utfordringsbildet ut ifra livshendelsen – å være ny i Norge. Innsiktsrapporten viser videre en analyse av ulike brukerreiser som bygger på informasjonsinnhenting som Rambøll/Halogen har utført på oppdrag fra IMDi (se egen rapport). Videre viser innsiktsrapporten også til en inngående kartlegging av informasjonsreiser gjennom en metodikk i form av «kompetansedataflyt for flyktninger». Målet med analysene fra både brukerreisene og informasjonsreisene er å identifisere både bevaringsområder og forbedringsområder i utviklingen av sammenhengene tjenester i forvaltningen. Innsiktsrapporten gir også en foreløpig tiltaksoversikt over pågående arbeid og prosjekter som bidrar inn i arbeidet med livshendelsen og det pekes på et foreløpig gevinstkart ut ifra det samlede innsiktsbildet til nå. «Livshendelsen Ny i Norge» er kompleks fordi den involverer mange ulike personer, aktører, etater og sektorer. Til slutt i innsiktsrapporten foreslås det dermed gjennomføringsmodeller for hvordan slike komplekse samarbeidstiltak, som livshendelsen er, kan organiseres og utvikles videre fremover.

Arbeidet i 2021 følger av oppdrag i IMDis tildelingsbrev 2021.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?