• Hvordan betegner mediene hvem som er ”norsk” og hvem som er ”innvandrer”?
  • I hvilken grad er innvandrerne synlige (u)synlige i media?
  • Hvilke historier formidles av hvordan det går med integreringen?

Dette er hovedfunnene i rapporten:

  • Noen temaer og grupper er oversynlige, mens andre er usynlige i media. En medieanalyse av 2009, utført av Retriever AS for IMDi, viser at islam/muslim ble omtalt 77.000 ganger. Den massive omtalen slo dermed svineinfluensaen med sine 74.000 treff.
  • Saker om innvandring og integrering er ofte problemfokuserte. En innholdsanalyse av åtte av de største papiravisene, viser at 70 prosent av oppslagene har et problemfokus, mens kun 11 prosent er nøytrale.
  • De fleste av myndighetenes integreringstiltak er rettet mot at innvandrere skal lære seg norsk og være økonomisk selvhjulpne. Mediedekningen av integrering samsvarer i liten grad med hva myndighetene mener er viktig for god integrering.
  • Muslimer og somaliere får mye negativ oppmerksomhet i media. Undersøkelser viser at det også er disse gruppene som opplever mest diskriminering og som befolkningen er mest skeptisk til.