Innvandring og integrering i norske medier 2020

Personer med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i det norske mediebildet. Innvandrere er kilder i kun tre prosent av nyhetsartiklene i et utvalg norske medier. Dette er ett av hovedfunnene i en ny medieanalyse .

Utgitt: 26. april 2021

Rapporten ble lansert på et webinar den 27. april 2021. Her presenterte Ane Kathrine Strand, assisterende analysesjef i Retriever, rapporten. Rapporten blir kommentert av Shazia Majid, forfatter og VG-journalist, og Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK.

På oppdrag fra IMDi har Retriever undersøkt innvandreres representasjon i mediene. Hovedformålet med analysen er å undersøke hvordan norske medier omtaler innvandring og integrering, og i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn kommer til orde.   

Rapporten viser at personer med innvandrerbakgrunn får spalteplass, eller blir brukt som intervjuobjekter, i tre prosent av alle artikler fra 2020. Det er første gang på elleve år at tallet øker. Andelen har stått stille på to prosent gjennom fire tidligere analyser (2009, 2011, 2014 og 2017). Samtidig vet vi at innvandrerbefolkningen i Norge øker for hvert år. I dette perspektivet er underrepresentasjonen i mediene stadig et faktum.  

Sammenlignet med tidligere analyser, kommer det nå fram at nasjonal opprinnelse sjeldnere blir oppgitt når innvandrere omtales eller er intervjuobjekter. Mediene opplyser oftest om nasjonal opprinnelse i forbindelse med kriminelle handlinger, men også denne andelen er redusert.    

Et annet sentralt spørsmål Retriever svarer på i analysen er hvilke innvandrer- og integreringsrelaterte spørsmål som blir omtalt og diskutert i mediene. Her viser undersøkelsen at 2020 skiller seg fra tidligere år gjennom et betydelig sterkere søkelys på rasisme og diskriminering.  

Undersøkelsen finner også at overrepresentasjonen av koronasmitte blant personer med innvandrerbakgrunn er blant de tema som omtales mest i 2020.  Retriever finner her en tendens til at personer med innvandrerbakgrunn oftere kommer til orde i omtale av korona, sammenlignet med andre temaer de har kartlagt.  

I siste del av analysen viser Retriever hvordan debatten og ordlyden rundt ulike utvalgte begrep har endret seg de siste elleve årene. De ser på begrep som kvoteflyktning, innvandringsdebatt, integreringsdebatt, rasisme, hverdagsrasisme, integrering, innvandrere og diskriminering. 

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?