Kommuneundersøkelsen 2017

Nesten åtte av ti kommuner melder om utfordringer som følge av svingninger i antall flyktninger som skal bosettes, viser Kommuneundersøkelsen 2017. Særlig trekker kommunene fram utfordringer knyttet til bemanning og planlegging.

Utgitt: 22. mai 2018

Hovedfunn:

  • De siste årene har norske kommuner bosatt et rekordmange flyktninger. Samtidig har antallet som kommer til Norge blitt sterkt redusert fra og med 2016, og i 2017 var bosettingsbehovet på vei ned. Nesten åtte av ti kommuner melder om utfordringer som følge av svingninger i bosettingsbehov. Særlig trekker kommunene fram utfordringer knyttet til bemanning og planlegging.

  • At politisk ledelse i kommmunen prioriterer arbeidet med introduksjonsprogrammet kan være en suksessfaktor for integreringsarbeidet. Mer enn seks av ti kommuner har et resultatmål for introduksjonsprogrammet. Dette er en økning sammenlignet med tidligere år. Det er også flere kommuner der ledelsen etterspør resultater i introduksjonsprogrammet.
  • Flere kommuner enn tidligere legger til rette for at det kommunale norskopplæringstilbudet skal la seg kombinere med grunnskole og/eller videregående opplæring. Kun ti prosent av kommunene oppgir at de ikke legger til rette for dette.
  • De fleste kommunene har samarbeid med lokalt næringsliv. Særlig brukes NAVs nettverk. En større andel kommuner enn i fjor har egne samarbeidsavtaler med lokale arbeidsgivere. Kun syv prosent av kommunene oppgir at de ikke har noen egne tiltak på dette området.
  • Til tross for en liten nedgang sammenlignet med tidligere år, mener de fleste kommunene det er viktig med bistand fra IMDi på ulike områder. Åtte av ti synes det er viktig at IMDi veileder om ulike utdanningsløp for flyktninger, og deler kunnskap og erfaringer.
  • På spørsmål om hvilke tjenester de har særskilt bruk for, trekker kommunene oftest fram råd og veiledning om ulike utdanningsløp og arbeidsrettede løp for flyktninger, samarbeid med næringslivet, og språkpraksis og arbeidspraksis som en del av i introduksjonsprogrammet.
  • Det kommunene er mest fornøyde med, er IMDis bistand til deling av kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner. Samtidig ønsker flere kommuner en forbedring av IMDinett – bosetting. I tillegg ønsker de bedre kontakt med og veiledning fra IMDi når det gjelder dette nye systemet, og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) generelt.

Om undersøkelsen

IMDi har gjennomført kommuneundersøkelsen årlig siden 2014. Den går til rådmannen i alle norske kommuner, og bydelsdirektørene i Oslo. Svarprosenten i år var på 73 prosent.

Se flere rapporter om

IMDis arbeidbosetting og introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?