Metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere – en systematisk kartleggingsoversikt

Rapporten gir kortfattede oppsummeringer av et bredt utvalg studier av metoder for andrespråksopplæring, og viser til flere metoder og hjelpemidler som kan vise til positive erfaringer og resultater.

Utgitt: 1. juli 2020

Folkehelseinstittutet har, på oppdrag fra IMDi, gjennomgått 1100 studier, og funnet 66 studier av metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere. Disse 66 studiene strekker seg fra 2000 til 2018 og omtaler svært mange ulike tiltak og metoder i andrespråksopplæring.

Hovedfunn

Et sentralt funn i rapporten er at innvandrere er en heterogen gruppe og kommer til språkopplæringen med svært ulike forutsetninger. Dermed finnes det også et mangfold av ulike metoder, som kan brukes til å tilpasse opplæringen til individer og grupper av deltakere.

Hovedtrekkene på tvers av studiene er:

  1. Teknologiske hjelpemidler i språk-undervisningen oppleves som nyttige (16 studier omhandler dette).
  2. Språkopplæring på arbeidsplass og gjennom praksis oppleves som verdifullt (10 studier omhandler dette).
  3. Bruken av historiefortelling, drama og rollespill kan gjøre deltakerne mer komfortable med å snakke målspråket (4 studier).
  4. Tilpasninger i språkopplæringen kan bedre mulighetene for språklæring (4 studier).
  5. Pengebonuser ser ikke ut til å bedre innvandreres språktilegnelse (basert på 1 studie).

Se flere rapporter om

norskopplæring.

Fant du det du lette etter?