Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet

Fafo og Frischsenteret har på oppdrag fra IMDi utviklet tre forslag til modeller for bruk av økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

Utgitt: August 2019

I oppdraget ba IMDi forskerne om å utforme minimum en individrettet modell og en kommunalrettet modell. Videre skulle forslagene være praktisk og økonomisk gjennomførbare, etisk forsvarlige og det skal være mulig å måle effekter av dem på en troverdig måte. 

Hensikten med modellene skal være å bidra til bedre måloppnåelse i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen.

I rapporten «Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet. Forslag til modeller for pilotering og utprøving» har forskerne utviklet tre ulike modeller. 

Forslag til modeller

  • Bonus rettet mot deltakerne i norskopplæringen for oppnådde ferdigheter i norsk innen forventet tid.
  • Bonus rettet mot kommuner for deltakernes oppnådde ferdigheter i norsk innen forventet tid.
  • Bonus rettet mot kommuner for oppstart og gjennomføring av tilrettelagt videregående opplæring – i kombinasjon med inntektssikring til deltakerne.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram og norskopplæring.

Fant du det du lette etter?