Pilot-brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram

På oppdrag fra IMDi har Rambøll gjennomført en pilotering av en kvantitativ brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Utgitt: 11. november 2020

Oppdraget gir IMDi mer kunnskap om kvalitet og nytteverdi i en brukerundersøkelse der dataene skal tas i bruk både på nasjonalt-, fylkes-/regional- og kommunalt nivå. I oppdraget har Rambøll gjennom en trinnvis tilnærming utviklet og testet et spørreskjema tilpasset målgruppen, og opplegg for hvordan brukerundersøkelsen bør implementeres og gjennomføres blant introduksjonsdeltakerne. 

Rapporten er tilgjengelig på Rambøll sine sider.

Piloteringen har vist at det er mulig å gjennomføre en undersøkelse for deltakerne i introduksjonsprogrammet med tilfredsstillende god kvalitet. Dette vil si at rammene er på plass for at undersøkelsen kan gjennomføres av majoriteten innen målgruppen, og at undersøkelsen gjennomføres slik at målgruppen har tilstrekkelig tillit til undersøkelsens personvern. Videre innebærer dette at kommunene og andre interessenter opplever nytten ved undersøkelsen, både ved at undersøkelsen måler faktorer som er relevant for kommunene og andre interessenter å følge opp med tiltak, men også i at kostnadene ved å administrere undersøkelsen er redusert gjennom digital administrasjon.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?