Minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid i første halvår 2020

Covid-19-pandemien har påvirket arbeidet til IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgiverne i første halvår 2020. Likevel viser tallene at stadig flere saker avdekkes og at flere barn og unge får hjelp og rådgivning enn tidligere.

Utgitt: 29. oktober 2020

Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er en stadig viktigere del av myndighetenes arbeid på integreringsfeltet. Denne rapporten beskriver hvordan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine minoritetsrådgivere og integreringsrådgiverne har jobbet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, første halvår 2020.

Arbeidet til minoritetsrådgiverne og integreringsrådgiverne gjør at flere ungdommer i sårbare situasjoner får verdifull hjelp og veiledning. Tallrapportene viser en økning i antall enkeltsaker som IMDis minoritetsrådgivere har jobbet med første halvår i 2020 sammenlignet med tidligere år. Dette er til tross for stengte skoler og tjenester under Covid-19. Opprettelsen av 11 nye minoritetsrådgiverstillinger i 2019, og 13 nye stillinger i 2018 har vært viktig i dette.

Integreringsrådgiverne har hatt omtrent samme antall saker i første halvår 2020 sammenlignet med 2019, og en markant økning av saker sammenlignet med 2018. Også dette til tross for stengte ambassader og oppfølging fra hjemmekontor.

Utviklingen i antallet saker som er avdekket de siste årene tyder på at målrettet arbeid og fortsatt utbygging av hjelpeapparatet er avgjørende redskaper for å bidra til at flere utsatte får hjelp og veiledning.

Se flere rapporter om

IMDis arbeidnegativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Fant du det du lette etter?