Evaluering av kulturorienteringsprogrammet for overføringsflyktninger

Proba samfunnsanalyse har evaluert kulturorienteringsprogrammet for overføringsflyktninger.

Utgitt: 8. oktober 2020

Kulturorienteringsprogrammet er et kurs for overføringsflyktninger som de tar før avreise til Norge. Formålet er å forberede flyktningene på overgangen til et nytt samfunn, samt informere om plikter og forventninger knyttet til bosetting i en kommune i Norge.

Hovedfunn

  • Forskerne mener at undervisningsplanen og undervisningsmateriale i all hovedsak holder god faglig og pedagogisk standard, og formidler et realistisk bilde av Norge. Innholdet er også relevant og tilpasset målgruppen. Samtidig vurderer de at noe av materialet bør oppdateres. Rapporten fremhever bruk av to-kulturelle lærere som positivt og gir gode tilbakemeldinger på instruktørene IOM benytter seg av.
  • Forskerne konkluderer med at programmet bidrar til å lette kommunenes integreringsarbeid, selv om informasjonsbehovet fortsatt er svært stort hos nyankomne overføringsflyktninger. Rapporten påpeker at det er vanskelig å vurdere hvordan situasjonen ville vært dersom kulturorienteringsprogrammet ikke hadde vært gjennomført. 


Mer om kulturorientering

Kulturorienteringsprogrammet for overføringsflyktninger gjennomføres vanligvis i etterkant av uttakskommisjon. I 2019 ble det igangsatt en prøveordning der programmet ble gjennomført i forkant av uttakskommisjonen. 

Kulturorienteringsprogrammet har siden oppstart i 2003 blitt utført av den Internasjonale Organisasjonen for Migrasjon (IOM) Oslo, og ble sist evaluert i 2005. Det var derfor behov for en ny og oppdatert evaluering av programmet, samt en gjennomgang av prøveordningen.

Se flere rapporter om

overføringsflyktninger og integrering.

Fant du det du lette etter?