Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet

Å bruke ikke-offentlige aktører kan gi et mer arbeidsrettet program, bidra med inkludering i lokalsamfunn og sosiale nettverk, finansiere effektive tiltak og stimulere til nyskaping.

Utgitt: Juni 2019

Det går fram av rapporten Norwegian Research Centre (NORCE) har utarbeidet på oppdrag fra IMDi: «Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet».

Rapporten omfatter både samarbeid med aktører som leverer tjenester og som supplerer introduksjonsprogrammet.

 

 

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram og frivillige organisasjoner.

Fant du det du lette etter?