Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting

Tidlig kartlegging, samt tidlig identifisering av asylmottak og mulige bosettingskommuner, gir bedre kontinuitet i kvalifiseringen og integreringen av den enkelte flyktning.

Utgitt: 2020

NOVA og OsloMet har på oppdrag fra IMDi skrevet rapporten «Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene». Rapporten består av to deler:

  1. Strategisk mottaksplassering. Her har formålet vært å dokumentere hvordan tidlig kartlegging av asylsøkeres kompetanse kan matches opp mot god og relevant mottaksplassering for en senere treffsikker bosetting, slik at flyktningen raskest mulig kan bygge videre på sin kompetanse og komme raskere i arbeid etter bosetting.
  2. Treffsikker bosetting. Her har formålet vært å undersøke nærmere hva som må til for at den enkelte bosettingsklare flyktning bosettes i en kommune der kvalifisering, utdanningstilbud og arbeidsmarked passer godt til flyktningens behov og forutsetninger.

Forskerne fremhever at tidlig kartlegging og tidlig identifisering av mottak og mulig bosettingskommune er viktig fordi dette legger bedre til rette for en sammenhengende brukerreise for flyktningen som skal bosettes. Et slikt tidlig og helhetlig arbeid gir en bedre flyt og mer sammenheng i kvalifisering og integrering av den enkelte og av familien. Ved at flyktningen bosettes i en kommune i nærheten av asylmottaket, så minsker risikoen for omfattende flytting.  Dette kan bidra til bedre kontinuitet i språkopplæring, kvalifisering og arbeidstrening, og dermed sikre raskere overgang til arbeid eller videre utdanning.

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?