Underskudd i bosettingen

Agderforskning har tatt for seg kommunale saksfremlegg i Agder og Telemark for å finne forklaringer på hvorfor kommunene ikke bosetter så mange personer som IMDi ber dem om.

Utgitt: 2014

Rapporten ser nærmere på forskjellen mellom IMDis anmodning og kommunestyrets vedtak når det gjelder bosetting av flyktninger. Fokus er på kommunale saksfremlegg og politiske prosesser i samtlige bosettingskommuner i Agder og Telemark.

Hovedfunn fra rapporten:

  • Mangel på boliger og manglende integrering trekkes frem som hovedargumenter mot å bosette flyktningene.
  • De rurale kommunene later til å være mest positive til bosetting.
  • Bosettings- og integreringsarbeidet fremstår ofte som dugnadspreget selv om myndighetene fremholder at det skal inngå som en ordinær oppgave i kommunene.

Undersøkelsen er tenkt som et pilotprosjekt i Agder og Telemark.

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?