Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Mange ungdommer med innvandrerbakgrunn er bekymret for om de vil få jobb i framtiden selv om de tar utdanning. Dette kommer fram i NOVA-rapporten om Oslo-ungdoms forhold til venner, familie og skole.

Utgitt: 10. november 2015

Undersøkelsen tematiserer Oslo-ungdoms forhold til venner, familie, skole og framtidsplaner.

Omlag halvparten av all ungdom i Oslo som er født i 1992, har ved tre anledninger svart på spørsmål om sin hverdag og hvordan de vurderer sin framtid, fra 9. trinn på ungdomsskolen til 2. trinn på videregående.

Hovedfunn

  • Rapporten bekrefter at unge med innvandrerbakgrunn og deres foreldre har et stort informasjonsbehov om studie- og utdanningstilbud.
  • Å ha mange norske venner er positivt for skoleprestasjonene til unge med innvandrerbakgrunn, viser rapporten.
  • Mange unge med innvandrerbakgrunn har en sterk identitet som utenlandsk. Selv blant dem som er født og oppvokst i Norge, tenker halvparten på seg selv som utenlandsk.
  • De som oppga at de føler seg norske, har større tro på at det skal gå greit å få jobb. Andelen som frykter at det vil bli vanskelig å få jobb tross utdanning, er høyere blant unge med innvandrerbakgrunn.
  • Ungdom med innvandrerbakgrunn oppgir oftere å ha behov for veiledning ved valg av videregående utdannelse.

Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har laget rapporten på oppdrag fra IMDi.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst.

Fant du det du lette etter?