Den første kompetansepakken er lansert

Flere kompetansepakker fra IMDi kommer i 2023. De er til bruk for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 26. april 2023

Kompetansepakken som nå lanseres heter «Juridisk kompetanse», og har programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet som målgruppe.  Denne kompetansepakken er den første i rekken, og flere kompetansepakker vil bli publisert i starten av 2023.

IMDi har utviklet digitale kompetansepakker med ulike tema, som er særskilt rettet mot dere som er programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakkene er digitale og ligger lett tilgjengelig på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.

Kompetansepakkene er inndelt etter tema og inneholder ulike tekster, filmer og refleksjonsspørsmål. Tanken bak kompetansepakkene er kompetanseheving og at dere som avdeling/team kan gjøre dette i fellesskap.

Kompetansepakkene kan gjennomføres i et avdelingsmøte eller når dere selv mener det er best å sette av tid til kompetanseheving. Dere får på denne måten en felles faglig forankring i kommunen, tid til å reflektere over ulike problemstillinger i fellesskap og mulighet til å tilpasse innholdet til lokale forhold.

Først ut av kompetansepakkene er «Juridisk kompetanse». I januar lanseres kompetansepakken «Programrådgivers koordineringsrolle» og i februar kommer kompetansepakken «Migrasjonshelse».

IMDi håper at kompetansepakkene kan være et nyttig verktøy for kommuner med både nye og mer erfarne programrådgivere, og ønsker dere lykke til med arbeidet!  

Kompetansepakkene finner dere her: Fagressurs for introduksjonsprogrammet | Introduksjonsprogrammet (imdi.no)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?