Foreløpige resultater introduksjonsprogrammet 2019

Sjekk registreringer i NIR for din kommune.

Sist oppdatert: 10. februar 2020

Frist for å være a jour med registreringer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er 29.02.2020.

SSB og IMDi forbereder publisering av nøkkeltall 2019 for introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Publikasjonene vil benytte NIR-data som kilde og vil inneholde følgende informasjon om introduksjonsordningen i den enkelte kommune:

  • antall deltakere i introduksjonsprogram
  • hvilke tiltak flyktningene deltok i
  • avslutningsårsak for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram

 

Klikk her for kommunenes tiltak og resultater, foreløpige tall 2019

Merk at tallene er basert på uttrekk fra NIR per 12. januar 2020.

Kommunens sjekkliste – registreringer i NIR

Kontroller at dere er ajour med registreringer i NIR:

  • Avslutningsårsak for deltakere som avsluttet program i 2019
  • Deltakernes tiltak i introduksjonsprogrammet i 2019
  • Vedtak for deltakere i introduksjonsprogram i 2019

Dersom du oppdager at din kommune har mangelfull registrering i NIR i 2019 må dere etter-registrere dataen som mangler innen 29.02.2020.

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du ikke selv kan rette, meld inn en sak til oss. Saken merker du med «Intro 2019».

Meld inn sak om NIR.

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

Hvis du lurer på hvordan du registrerer i NIR, se NIR-håndbok under.

Last ned

Fant du det du lette etter?