Datakatalog NIR

Her finner du datakatalog for Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Sist oppdatert: 5. desember 2023

NIR er et nasjonalt personregister som gir oversikt over deltagelse i norskopplæring og introduksjonsprogram for innvandrere. NIR omfatter også informasjon om opplæring for asylsøkere og kvalifisering i mottak. Datakatalogen inneholder informasjon om datasettene som benyttes for NIR, samt en beskrivelse av datasettet om statistikk om innvandring og integrering.

Utgiver: Integrerings- og mangoldsdirektoratet (IMDi)

Katalogen er sist oppdatert: 22. november 2023.

Statistikk om innvandring og integrering

Tittel: Statistikk om innvandring og integrering

Nettside: Statistikk | IMDi

Identifikator: IMDinettOffentlig.1.0.

Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Beskrivelse: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) publiserer statistikk om innvandring og integrering på sine hjemmesider, med data på kommune-, næringsregions-, fylkes- og landsnivå, samt bydeler i Oslo. Statistiskkbasen dekker over en rekke temaer, fra befolkning og demografi, utdanning, arbeidsmarked, levekår og tilskuddsutbetalinger fra IMDi. Statistikken er i hovedsak spesialbestilt fra SSB, men det inngår også data fra IMDis systemer: bosetting av flyktninger, introduksjonsprogram for flyktninger og tilskudd utbetalt til norske kommuner. Nettsidene gir en oversiktlig presentasjon av aktuell statistikk, forklarende tekst til tabellene, og mulighet til å søke etter og laste ned data. Ulike datasett er tilgjengelig for ulike tidsperioder, men alt skal være tilgjengelig f.o.m. 2014. Dataene oppdateres i hovedsak en gang i året, men til ulike tidspunkt. IMDis egen statistikk har andre oppdateringsrutiner.

Sentrale opplysninger i datasettet: Innvandring, utdanning, levekår, tilskuddsutbetalinger,

Tema: Offentlig forvaltning

Kilde: SSB

Geografisk omfang: Norge

Oppdateringsfrekvens: Årlig

Oppdateringsfrist: Tidsrom: 2005 -

Tilgangsnivå: Offentlig tilgjengelig

Språk: Norsk

Kontaktpunkt: post@imdi.no eller telefon: 24 16 88 00

Versjon: 1.0.

Versjonsnote: Opprettet

Endringsdato:

Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) 2.0 - Integreringsloven

Tittel: Nasjonalt Introduksjonsregister- Integreringsloven

Last ned: Innholdsregister NIR 2.0 V1.5

Identifikator: NIR 2.0

Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Beskrivelse: Datasettet inkluderer informasjon om deltagelse i norskopplæring og introduksjonsprogram for innvandrere som ankom Norge etter 01.01.2021 og som omfattes av integreringsloven. Datasettet omfatter også informasjon om opplæring for asylsøkere og kvalifisering i mottak.

Sentrale opplysninger i datasettet: Frister, vedtak, tiltak, deltatte timer, fravær, ordningsmål, avslutningsårsaker, med mer.

Tema: Offentlig forvaltning

Kilde: Kommunene, HK-dir

Geografisk omfang: Norge

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Oppdateringsfrist: 2 måneder

Tidsrom: 01.01.2021 -

Tilgangsnivå: Skjermet

Språk: Norsk

Kontaktpunkt: post@imdi.no eller telefon: 24 16 88 00

Versjon: 1.5.

Versjonsnote: Endret

Endringsdato: 22.11.2023

Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) 1.0 - Introduksjonsloven

Tittel: Nasjonalt Introduksjonsregister- Introduksjonsloven

Status: Under arbeid

Identifikator: NIR 1.0.

Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Beskrivelse: Datasettet inkluderer informasjon om deltagelse i norskopplæring og introduksjonsprogram for innvandrere som ankom Norge før 01.01.2021 og som reguleres av introduksjonsloven. Datasettet omfatter også informasjon om opplæring for asylsøkere og kvalifisering i mottak.

Sentrale opplysninger i datasettet: Vedtak, tiltak, deltatte timer, fravær, avslutningsårsaker, med mer.

Tema: Offentlig forvaltning

Kilde: Kommunene, HK-dir

Geografisk omfang: Norge

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Oppdateringsfrist: 2 måneder

Tidsrom: 01.01.2005 -

Tilgangsnivå: Skjermet

Språk: Norsk

Kontaktpunkt: post@imdi.no eller telefon: 24 16 88 00

Versjon: 1.0.

Versjonsnote: Opprettet

Endringsdato:

Persondata

Tittel: IMDinett Persondata

Status: Under arbeid

Identifikator: IMDinettFelles.1.0.

Utgiver: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Beskrivelse: Datasettet inkluderer personopplysninger om innvandrere og personer som søker beskyttelse. Datasettet omfatter identifiserende personopplysninger og bakgrunnsinformasjon om opphold, statsborgerskap, etc.

Sentrale opplysninger i datasettet: Dufnummer, navn, fødselsnummer, kjønn, kontaktinformasjon, statsborgerskap, sivilstand, språk, vedtak og saker ( inkludert hjemmelsgrunnlag og oppholdstillatelser mm), botilbudsdata, familierelasjoner, prøveresultater, med mer.

Tema: Offentlig forvaltning

Kilde: UDI, DSF

Geografisk omfang: Norge

Oppdateringsfrekvens: Daglig

Oppdateringsfrist:

Tidsrom: 01.01.2005 -

Tilgangsnivå: Skjermet

Språk: Norsk

Kontaktpunkt: post@imdi.no eller telefon: 24 16 88 00

Versjon: 1.0.

Versjonsnote: Opprettet

Endringsdato:

Fant du det du lette etter?