Informasjon om elektronisk ID (eID)

Personer fra Ukraina som har søkt om eller fått innvilget kollektiv beskyttelse kan skaffe seg eID. De får tilgang til digitale tjenester fra det offentlige. IMDi oppfordrer kommunale flyktningtjenester til å dele informasjon om dette.

Sist oppdatert: 31. januar 2024

Nedenfor ligger oppdatert informasjon som kan deles med ukrainere i målgruppen. Skrivet gir en enkel forklaring på hvordan denne gruppen kan bestille elektronisk ID (e-ID) fra leverandøren Buypass, samt hvilke kriterier som gjelder. Informasjonen er vedlagt på norsk, ukrainsk og russisk.

IMDi ber om at de kommunale flyktningetjenestene formidler informasjonen til ukrainske beboere.

Mer informasjon om tilgang til digitale tjenester fra det offentlige finnes på norge.no (eksternt nettsted) Access to digital services from the public sector | Norge.no. Her er det også informasjon på ukrainsk og russisk.

 

Fant du det du lette etter?