Tilbud om veilederopplæring ICDP

IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Sist oppdatert: 24. august 2020

Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogrammet.

ICDP opplæring i 2020

Som følge av Korona-pandemien ønsker vi å tilby ICDP-kurs som digital opplæring i 2020. Vi arrangerer fire kurs i 2020, og hvert kurs har plass til 12 kursdeltakere.
Dersom smittevernhensyn gjør det mulig, vil kursdagene i november 2020, og veiledningsdagene i 2021 bli avholdt med fysisk oppmøte.

Hvert kurs består av 6 kursdager (2020) og 3 veiledningsdager (2021)
Digital opplæringsplattform: Teams i regi av Bufetat.

Hvem kan delta?

Tilbud om veilederopplæring gis til kommuneansatte som jobber som programrådgivere, helsesykepleiere, lærere mv.

Veilederopplæringen som tilbys er minoritetsversjonen av ICDP. Denne versjonen innebærer at den ene veilederen har minoritetsspråklig bakgrunn og den andre norsk bakgrunn. Kommuner som ønsker ICDP-kompetanse, må derfor rekruttere to veiledere, med henholdsvis minoritetsspråklig og norsk bakgrunn.

De som søker om å få veilederkompetanse må i utgangspunktet ha høyskoleutdanning, men det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå godt norsk.

Dersom det ikke er mulig å rekruttere en minoritetsspråklig veileder i kommunen, kan veilederne bruke tolk i møtene med foreldrene. De vil da bli sertifisert i standardversjonen av ICDP, ikke minoritetsversjonen. Det anbefales imidlertid at kommunen bruker tid på å rekruttere en minoritetsspråklig veileder. Man kan for eksempel samarbeide på tvers av kommunegrensene for å få dette til.

Hva innebærer opplæringen?

Opplæringen består av undervisning, veiledning, samt gjennomgang og tilbakemeldinger på deltakernes logger. Deltakere får også håndbok for veiledere.
For å bli sertifisert veileder i ICDP må du:

 • Delta på tre obligatoriske samlinger à to dager med undervisning og øvelser
 • Gjennomføre en veiledningsgruppe for foreldre (egentrening) bestående av 12 møter a 1 ½ - 2 timer hver gang. Møtene gjennomføres ca. en gang per uke i 12 uker. I opplæringsfasen må det regnes ca. tre timer til for- og etterarbeid per møte.
 • Delta på tre obligatoriske veiledningsdager mens egentrening pågår (tre enkeltstående dager)
 • Skrive loggbok fra arbeidet som skal godkjennes av trenerne

Kommuner som ønsker å sertifisere veiledere i ICDP forplikter seg til å:

 • forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
 • rekruttere foreldre til gruppen
 • stille lokaler til disposisjon for gruppen
 • frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
 • legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring
 • dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter for ansatte

Meld deg på innen 5. juni 2020

Merk at det er begrenset antall plasser på opplæringen. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, vurderes søknadene etter søkernes kvalifikasjoner, og hvor godt forankret planen for å benytte kompetansen er i kommunen. Kommuner som melder på minoritetsspråklig prioriteres. Når påmelding er mottatt, og plass tildelt, vil deltakerne få tilsendt praktisk informasjon.

Pris

Selve opplæringen er gratis.
Dersom fysiske samlinger i november 2020 og i 2021:

 • IMDi dekker dagpakke (lunsj og kaffe/te) på opplærings- og veiledningsdagene.
 • Kommunen må selv dekke eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Edman, seniorrådgiver, IMDi

ICDP opplæring 2020

Kurs 1. Oslo

1. og 2. september Opplæringen foregår digitalt
13. og 14. oktober Opplæringen foregår digitalt
12. og 13. november Opplæring foregår med fysisk oppmøte i Oslo, eventuelt foregår opplæringen digitalt

Kurs 2. Bergen

21. og 22. september Opplæringen foregår digitalt
15. og 16. oktober Opplæringen foregår digitalt
19. og 20. november Opplæring foregår med fysisk oppmøte i Bergen, eventuelt foregår opplæringen digitalt

Kurs 3. Trondheim

8. og 9. september Opplæringen foregår digitalt
20. og 21. oktober Opplæringen foregår digitalt
9. og 10. november Opplæring foregår med fysisk oppmøte i Trondheim, eventuelt foregår opplæringen digitalt

Kurs 4. Oslo

16. og 17. september Opplæringen foregår digitalt
21. og 22. oktober Opplæringen foregår digitalt
11. og 12. november Opplæring foregår med fysisk oppmøte i Oslo, eventuelt foregår opplæringen digitalt

Kurs 5. Oslo

21. og 22. september Opplæringen foregår digitalt
15. og 16. oktober Opplæringen foregår digitalt
19. og 20. november Opplæring foregår med fysisk oppmøte i Oslo, eventuelt foregår opplæringen digitalt

Dato for veiledingsdager i 2021 kunngjøres senere.

Påmelding

Påmeldingsfristen er ute

Fant du det du lette etter?