Kommunene bes sjekke status over bosatte i 2022

IMDi opplever at det kan oppstå avvik mellom kommunenes bosettingstall og det som er registrert i IMDinett. For å sikre at alle som ble bosatt i 2022 også er riktig registrert, ber vi kommunene sjekke antall bosatte i IMDinett.

Sist oppdatert: 26. april 2023

Dersom det er personer som ikke er blitt registrert bosatt, ber vi kommunen om å registrere riktig bosettingsdato.

Integreringstilskuddet og tilskudd til bosetting av enslige mindreårige utløses først når personen er registrert bosatt. Det er derfor viktig å registrere alle bosettinger så tidlig som mulig.

Privatboende og personer på alternativ mottaksplass (AMOT)

Kommunen må selv registrere bosetting og bosettingsdato for personer som ikke bor i mottak, men som bodde privat (utenom mottaksordningen) eller har hatt AMOT-avtale med UDI før bosetting.

Dersom personen har status som «søkt ut» i IMDinett (det vil si at det er inngått avtale om bosetting mellom IMDi og kommunen), må kommunen selv registrere bosettingsdato i IMDinett. Det er ikke mulig å sette dato før utsøkingsdatoen. Personen vil da bli inkludert i oversikten over antall bosatte flyktninger i kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at bosettingsdato må registreres på hvert familiemedlem.

Veiledning til hvordan du registrerer bosettingsdato

Ta kontakt dersom det oppstår utfordringer

Dersom din kommune fortsatt mener det er avvik mellom antall bosatte og registreringene, ber vi om at det legges inn en supportsak gjennom IMDinett.  Det samme gjelder dersom det ikke lar seg gjøre å registrere bosettingsdatoen selv.

Fant du det du lette etter?