Tidlig oppstart av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Opplæringen skal starte så tidlig som mulig og senest innen tre måneder etter folkeregistrering i kommunen eller etter at krav om opplæring blir fremsatt.

Sist oppdatert: 5. januar 2021

IMDi har spurt 20 kommuner som har lykkes med rask oppstart i opplæringen om hva de mener skal til for å komme raskt i gang. Anbefalingene under er basert på svarene fra disse kommunene.

Nye innbyggere med rett og plikt til opplæring må kontaktes og informeres om sine rettigheter og plikter, enten via brev, telefon, møter eller annet. Det er også mulig å annonsere norsk- og samfunnskunnskapskurs i lokalaviser, på kommunens nettside eller henge opp plakater.

Informasjon gitt gjennom lokale innvandrerorganisasjoner eller foreninger kan også bidra til å nå personer som ellers ikke ville fått kjennskap til sine rettigheter og plikter før de har lært seg tilstrekkelig norsk.

For at det skal være en reell mulighet for deltakere å starte opplæring innen tre måneder, bør kommunene ha løpende inntak eller minimum inntak hver tredje måned.

Kommunen kan velge å organisere opplæringen gjennom kommunal voksenopplæring, eller de kan kjøpe tjenesten fra private godkjente tilbydere. Kommuner kan også velge å gå sammen med nabokommuner og lage et felles tilbud.

I Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) kan kommuner finne informasjon om personer som er i målgruppen for ny integreringslov i personlisten.

Fant du det du lette etter?