Tilbud om veilederopplæring ICDP 2024

IMDi tilbyr, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat), veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke metoden International Child Development (ICDP) for foreldreveiledning.

Sist oppdatert: 25. mars 2024

Mange kommuner har gode erfaringer med å bruke foreldreveiledningskurset ICDP som en del av introduksjonsprogrammet. Kommunene er pålagt å gi tilbud om foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram som har barn under 18 år. Det samme gjelder deltagere som får barn i løpet av programmet (Les om foreldreveiledning på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.)

Om ICDP-opplæring 2024

Vi tilbyr fire ICDP-kurs som digital opplæring, med oppstart april 2024.

Hvert kurs består av 6 kursdager (2024) og 3 veiledningsdager (høst 2024 eller vår 2025).

Kursdeltakerne gir foreldreveiledning til introduksjonsdeltakere i opplæringsperioden

Hvem kan delta på ICDP-kurs?

Tilbud om veilederopplæring gis til kommuneansatte som jobber som programrådgivere, helsesykepleiere, lærere mv.

ICDP veiledere skal ha tilstrekkelig kompetanse i møte med målgruppen / foreldrene som deltar. Fagprofesjonell bakgrunn, men også bredde i språkkompetanse og erfaringsbakgrunn er ønskelig.

Kommunene oppfordres til å rekruttere to veiledere, eller at kommunen har sertifisert veileder som kandidaten kan holde foreldregruppe sammen med.

Opplæring i ICDP gir kompetanse i styrkebasert fokus på universelle samspillstemaer mellom foreldre og barn, og sensitiviserende veiledningsmetodikk.

De som søker om å få veilederkompetanse må i utgangspunktet ha høyskoleutdanning, men det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå norsk godt.

Dersom det ikke er mulig å rekruttere en flerspråklig veileder i kommunen, kan man eventuelt bruke tolk i møtene med foreldrene. Det anbefales imidlertid at kommunen bruker tid på å rekruttere en flerspråklig veileder. Man kan for eksempel samarbeide på tvers av kommunegrensene for å få dette til.

Hva innebærer opplæringen?

Opplæringen består av undervisning, veiledning, samt gjennomgang og tilbakemeldinger på deltakernes logger. Deltakere får også håndbok for veiledere.

For å bli sertifisert veileder i ICDP må du:

 • Delta på tre obligatoriske samlinger à to dager med undervisning og øvelser
 • Gjennomføre en veiledningsgruppe for foreldre (egentrening) bestående av 12 møter a 1 ½ - 2 timer hver gang. Møtene gjennomføres ca. en gang per uke i 12 uker. I opplæringsfasen må det regnes ca. tre timer til for- og etterarbeid per møte.
 • Delta på tre obligatoriske veiledningsdager mens egentrening pågår (tre enkeltstående dager)
 • Skrive loggbok fra arbeidet som skal godkjennes av trenerne

Kommuner som ønsker å sertifisere veiledere i ICDP forplikter seg til å:

 • forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
 • rekruttere foreldre til gruppen
 • stille lokaler til disposisjon for gruppen
 • frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
 • legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring

Meld deg på innen 4. april 2024  

Merk at det er begrenset antall plasser på opplæringen. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, vurderes søknadene etter søkernes kvalifikasjoner, og hvor godt forankret planen for å benytte kompetansen er i kommunen. Kommuner som melder på flerspråklig prioriteres. Når påmelding er mottatt, og plass tildelt, vil deltakerne få tilsendt praktisk informasjon.

Påmelding til kurs

Pris

Selve opplæringen er gratis.

Tidspunkt for ICDP opplæring 2024

Alle kursene har oppstart våren 2024.

Opplæringen består av 6 kursdager og 3 veiledningsdager.
(dato for veiledningsdatoer avklares senere)

Kurs 1. Digital opplæring. 

Oppstart våren 2024, 12 kursdeltakere.

 • 23. og 24. april
 • 22. og 24. mai
 • 12. og 14. juni

Kurs 2. Digital opplæring.

Oppstart våren 2024, 12 kursdeltakere.

 • 22. og 23. april
 • 13. og 14. mai
 • 10. og 11. juni

Kurs 3. Digital opplæring. 

Oppstart våren 2024, 12 kursdeltakere.

 • 22. og 23. april
 • 13. og 14. mai
 • 10. og 11. juni

Kurs 4. Digital opplæring. 

Oppstart våren 2024, 12 kursdeltakere

 • 24. og 25. april
 • 13. og 14. mai
 • 10. og 11. juni
Fant du det du lette etter?