Kafé som arbeidstrening og fast holdepunkt i tilværelsen

Hammerfest kommune driver kafé som praksisplass for hjemmeværende innvandrerkvinner. Tiltaket har ikke bare arbeid som mål. Kafé Nordvest fungerer også som flerkulturell møteplass mellom innvandrere og lokalbefolkning.

Oppsummering

  • Utfordring:

    I kommunen bor det mange hjemmeværende innvandrerkvinner. De står på utsiden av samfunnet og barna deres går ofte ikke i barnehage eller i skolefritidsordning.

  • Tiltak:

    Innvandrerkvinner får arbeidstrening på kafé. Kvinnene lønnes av NAV, og følges tett opp av en egen prosjektleder.

  • Resultat:

    Etter 6 års drift har 80 prosent av kvinnene gått ut i fast arbeid. Kafé Nordvest har blitt en møteplass mellom nordmenn og innvandrere i kommunen.

Sist oppdatert: 8. januar 2020

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Jobbsjansen, Møteplasser, Ut i arbeid, Kvinner
Mat fra kafeen

NAV Nord har fått Nils Gaup til å lage denne kortfilmen om Kafé Nordvest.

Om tiltaket

Kafe Nordvest gir kvinner arbeidstrening og språktrening, får kvinner ut av hjemmet og gir selvtillit. Gjennom arbeidet har også vold i nære relasjoner og negativ sosial kontroll blitt avdekket og forebygget.

Det overordnede målet er at deltakerne i prosjektet skal få både formell kompetanse, arbeidserfaring og trygghet til å snakke norsk på en arbeidsplass. Deltakerne skal etter arbeidstrening og praksis, ut i arbeidsforhold som kan føre til varig arbeid, eller ha opparbeidet seg interesse og motivasjon til å ta videre utdanning.

Viktige erfaringer fra tiltaket er at det er viktig å jobbe med deltakernes fysiske og mentale helse, styrke deltakelse i samfunnslivet og følge opp i forhold til barn og familiedynamikk.

En suksessfaktor er å ha en prosjektleder som kan gi kvinnene tett og individuell oppfølging over tid. En annen er selve Kafé Nordvest som et samlende opplæringssted og et fast holdepunkt i tilværelsen.

Hammerfestsamfunnet har vært inkluderende og benyttet seg av kaféens tjenester fra første dag.

Kafe Nordvest
På Kafe Nordvest i Hammervest får innvandrerkvinner mulighet til å skaffe seg verdifull arbeidstrening.

Organisering og økonomi

Tiltaket har gått fra å være et prosjekt finansiert gjennom midler fra «Jobbsjansen» til å bli et fast tiltak finansiert av kommunen. Deltakerne blir lønnet gjennom NAV.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner i Hammerfest

Veronika Holmgren, prosjektleder, e-post: veronika.holmgren@hammerfest.kommune.no

Ellen Johansen, virksomhetsleder, innvandrertjenesten i Hammerfest kommune, e-post: ellen.johansen@hammerfest.kommune.no

Fant du det du lette etter?