Aktiv mammapermisjon

Oslo Voksenopplæring Rosenhof og bydel Gamle Oslo tilbyr barselgruppe med temabasert norskopplæring og barnepass for kvinner med fluktbakgrunn. Det frivillige tilbudet skal sikre progresjon i norsk og forhindre ensomhet i permisjonstiden.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Kvinner i foreldrepermisjon har erfaringsvis dårligere progresjon enn andre deltakere i introduksjonsprogrammet. Kvinnene har få aktivitetstilbud i permisjonstiden og enkelte kvinner faller også ut av introduksjonsprogrammet etter fødsel.
 • Tiltak:

  Kvinnene blir gitt tilbud om norskopplæring og samfunnskunnskap tilsvarende 8 skoletimer i uken. Timene er fordelt på en fellessamling og hjemmearbeid. Under samlingene passer sertifiserte barnepassere med relevant morsmål barna.
 • Resultat:

  Mødrene øker sine jobbrelaterte basisferdigheter, norskkunnskapene vedlikeholdes og samfunnskunnskapen øker, og mødrene kommer raskere tilbake i introduksjonsprogrammet etter endt permisjon. Tiltaket er en også en viktig møteplass og sosialiseringsarena.

Sist oppdatert: 16. september 2019

Aktiv mamma

Om tiltaket

Tiltaket #Aktivmammapermisjon er et frivillig tilbud til kvinner i fødselspermisjon fra introduksjonsprogrammet. Tiltaket gir enkel, elementær og praktisk norskopplæring og samfunnskunnskap. Kursplanene har temaer kvinnene trenger å ha kjennskap til, og inneholder blant annet opplæring i kosthold og ernæring, helse og barnestell, familie og barneoppdragelse og kunnskap om offentlige tjenester, slik som barnehage og skole, NAV, kulturtilbud i lokalmiljøet, og sivilsamfunnet. Påmeldingen er åpen året rundt. Tiltaket består av 8 timer per uke. Det er en ukentlig samling som avsluttes med felles lunsj, og 4 timer hjemmearbeid ved bruk av den digitale læringsplattformen «Its Learning».

Uavhengig av norsknivå, bakgrunn og etnisitet opplever deltakerne de samme utfordringene, og lurer på de samme tingene som mødre flest, derfor har prosjektet også vist seg å bli en viktig og trygg møteplass for kvinnene. Tiltaket er også et sosialt samlingssted, hvor det foregår erfaringsutveksling og rådgivning dem imellom. Mens opplæringen pågår blir barna passet av sertifiserte kvinnelige barnepassere med samme morsmål som mødrene. Gjennom positive opplevelser med barnepassere økes deltakernes tillitt til å bruke lokalt barnehagetilbud etter endt permisjon.

Oslo Voksenopplæring Rosenhof og bydel Gamle Oslo samarbeider også med eksterne aktører og representanter fra ulike offentlige instanser som deltar i opplæringen. Barnehager, barnevernet, helsestasjon, Røde Kors, familievernkontor, psykologer og fysioterapeuter er eksempler på aktører som gjerne vil komme i kontakt med målgruppen, og som deltar for å informere deltakerne om viktige temaer.

Tiltaket er blitt evaluert av Proba samfunnsanalyse. 

Slik kommer du i gang

 • Etabler et godt samarbeid mellom flyktningetjeneste/introduksjonsprogram og voksenopplæringen
 • Definér målgruppen og kartlegg hvor mange deltakere som forventes å være i målgruppen fremover. Er tilbudet for flyktninger og/eller innvandrere, kvinner og/eller menn, gravide med flere? 
 • Kartlegg aktivitetstilbud og samarbeidspartnere i frivillig- og offentlig sektor i nærmiljøet.
 • Avklar roller og forventninger til hverandre før dere inngår forpliktende samarbeid med andre aktører. 
 • Ha ansatte kvinner med samme språkbakgrunn i rollen som barnepassere 
 • Bruk personer med flyktning- og innvandrerbakgrunn som rollemodeller, mentorer og brobyggere.

Kontaktinformasjon

Ylva Drage, assisterende rektor på Rosenhof, e-post: ylva.drage@ude.oslo.kommune.no

Linn- Camilla Elvenes, kontaktperson i bydel Gamle Oslo, epost: linn-camilla.elvenes@bgo.oslo.kommune.no

Fant du det du lette etter?