Boligsosialt samarbeid i Larvik

I Larvik er det å ta imot flyktninger en del av det boligsosiale planarbeidet i kommunen

Oppsummering

 • Utfordring:

  Vanskelig å skaffe boliger til flyktningene. Mange dyre utleieboliger.
 • Tiltak:

  Kommunen kjøper selv inn boliger og satser på varige boliger og gode bomiljø
 • Resultat:

  Kommunen kan planlegge for bosetting av flyktninger i et langsiktig perspektiv.

Sist oppdatert: 10. desember 2015

Se flere eksempler tagget med

Kommuner, Introduksjonsprogram
Boligmiljø i Larvik

Varige boliger i gode bomiljø

I Larvik er det å ta imot flyktninger en del av det boligsosiale planarbeidet i kommunen. Det er god integreringspolitikk. Flyktningene blir allerede ved ankomst tildelt varige boliger i gode bomiljø. De skal kunne bosette seg i ulike deler av kommunen og ha god tilgang på kollektiv transport.

Dyre private utleieboliger

Tidligere har bosetting av flyktninger i Larvik skjedd hovedsakelig gjennom det private utleiemarkedet. Kvaliteten på både boligene og bomiljø varierte, og ofte hadde boligene en nokså høy leie. Det gjorde det vanskelig å bosette i tråd med IMDis anmodninger. 

Bygger boliger selv

Nå kjøper og bygger kommunen selv boliger for flyktningene. Boligene er selvfinansierte gjennom husleie. Kommunen disponerer i dag nær 700 kommunale utleieboliger. Hvert år kjøper eller bygger de mellom 20 og 30 nye boenheter for utleie.

Boligsosialt program, samarbeid med Husbanken

Larvik kommune deltok i Husbankens boligsosiale programsatsing fra 2010-2014.

Ønsker du å vite mer om boligsosialt samarbeid kan du kontakte programleder

Per Olaf Skogshagen

Telefon

33 17 10 00

Som en del av programmet ble det etablert en styringsgruppe i kommunen. Gruppa besto av assisterende rådmann, kommunalsjef for omsorgstjenestene, kommunalsjef for eiendom, virksomhetsleder for eiendomsutvikling, leder av NAV, virksomhetsleder for psykisk helse og avhengighet, virksomhetsleder for barneverntjenesten og helsesøstertjenesten, samt programleder for det boligsosiale utviklingsarbeidet. 

Programmet hadde to overordnede mål:

 • Etablere en verdiplattform: Å få det boligsosiale arbeidet til å bli et permanent område i politikken
 • Ny helhetlig boligpolitikk gjennom kommunens overordnede planverk, arealstrategi og en effektiv organisering internt

Larvik organiserer nå bosettingsarbeidet under samme mal, med kommunalsjefer som styringsgruppe og sentral koordinering hos rådmannen. God levekårsutvikling er hovedmålet, og trygg bolig og godt resultat i introduksjonsprogrammet er forutsetninger for dette.

Nøkkeltall for Larvik

43 506 innbyggere i kommunen (2015)

12,2 % andel innvandrere (2015)

66 deltakere i introduksjonsprogram (2015)

63,8 % andel innvandrere i arbeid (2013)

Finn flere tall for Larvik

Fant du det du lette etter?